ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΝΑΙ:

 Η άνευ επιδιώξεως κέρδος συντήρηση και διαχείριση του μετατραπέντος σε πλωτό έκθεμα πλοίου ‘’ΕΛΛΑΣ ΛΙΜΠΕΡΤΥ’’ (HELLAS LIBERTY) το οποίο είναι ένα από τα τρία εναπομείναντα πλοία της κατηγορίας του, και το οποίο εδωρήθη από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελληνική Δημοκρατία – καθώς και των αντικειμένων που θα εκτίθενται εντός αυτού και μέσω των οποίων:

α) θα παρουσιάζεται η συμβολή των Πλοίων Λίμπερτυ στον αγώνα κατά του Ναζισμού και του Φασισμού, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,

β) θα αναδεικνύεται ο ιστορικός τους ρόλος στην αναγέννηση και καταξίωση της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,

γ) θα προβάλλεται το έργο των Ελλήνων Ναυτικών και Πλοιοκτητών, καθώς και η συμμετοχή τους στην οικονομική ανασυγκρότηση της Ελλάδος κατά τα Μεταπολεμικά Χρόνια,

δ) θα προβάλλεται η διαχρονική συνέχιση της ναυτικής μας παράδοσης, με τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και τέλος

ε) θα γίνεται ενημέρωση προς το κοινωνικό σύνολο για την ανάγκη της προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και για τους τρόπους και τα μέσα δια των οποίων θα επιτυγχάνεται τούτο.

 

Τα νέα μας

Κάντε μια δωρεά

Για να συμμετάσχετε και εσείς στην συντήρηση και λειτουργία του πλωτού μας μουσείου.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε μας στα Social Media :